Anodowanie aluminium


W naszej galwanizerni wykonujemy anodowanie miękkie (grubość powłoki tlenkowej mieści się w granicach 5÷30 mikrometrów).

Anodowanie stosuje się w trzech celach:

  • do antykorozyjnego i mechanicznego zabezpieczenia powierzchni metalu
  • w celach zdobniczych – anodowane stopy aluminium uzyskują charakterystyczną fakturę, a poprzez dodawanie do elektrolitu substancji barwiących można uzyskiwać na powierzchni trwałe, nieścieralne powłoki kolorowe.
  • celu wytworzenia warstwy izolacyjnej na folii aluminiowej, którą można potem stosować do produkcji kondensatorów

Detale anodowane oferujemy w wybarwieniu:

  • naturalnym (białym)
  • czarnym

Detale z czystego aluminium lub z niewielką zawartością dodatków stopowych łatwo ulegają anodowaniu i pokrywają się bezbarwną warstwą tlenku.

Aluminium z dużą zawartością dodatków stopowych  (Cu,Si,Mn) pokrywa się szarą warstwą tlenków, powłoki są cieńsze, mniej porowate i gorzej się barwią.

Proces anodowania prowadzimy zgodnie z normą PN-EN ISO 7599.