Malowanie proszkowe


Malowanie proszkowe jest ekologiczną i przyjazną środowisku metodą nakładania systemów malarskich zapewniających bardzo dobrą odporność korozyjną pokrywanych elementów narażonych na działanie agresywnych warunków środowiskowych przy zapewnieniu wysokich walorów estetycznych.

W naszej malarni proszkowej aplikujemy wysokiej jakości powłoki epoksydowe, epoksyestrowe, poliestrowe i poliuretanowe czołowych producentów dostępnych na światowym rynku metodą elektrostatyczną w odpowiednio przystosowanych kabinach lakierniczych. Następnie po umieszczeniu detali w piecu następuje polimeryzacja proszku.

Powłoki proszkowe aplikujemy na elementy stalowe, stalowe ocynkowane i aluminiowe wraz zastosowaniem powłok konwersyjnych.

Piece malarskie wyposażone są w system regulacji temperatury umożliwiający dostosowanie temperatury i czasu wygrzewania do zaleceń producentów farb w celu uzyskania najlepszych właściwości powłoki.

Regulacja temperatury na hali lakierniczej i profesjonalna kadra gwarantuje wykonanie każdego systemu malarskiego na przedmiotyacho skomplikowanych kształtach uzyskując wysokiej jakości produkt końcowy.

Aplikację powłok proszkowych prowadzimy w oparciu o specyfikacje techniczne dostarczone przez klienta lub na życzenie dobieramy system malarski w oparciu o normy ISO.

Ponadto na życzenie klienta wystawiamy stosowne świadectwa jakości.

Aby zapewnić najwyższą jakość naszych produktów każdy etap produkcji jest nieprzerwanie monitorowany przez Jednostkę Kontroli Jakości.

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem oceniana jest za pomocą testów określanych w normach ISO.

Adhezja gotowych systemów malarskich oceniania jest metodą siatki nacięć.

Grubość systemu malarskiego monitorowana jest po każdej nałożonej warstwie zgodnie z określoną specyfikacją malowania i normami ISO

Ponadto dokonujemy oględzin wizualnych gotowych wyrobów oraz ich połysku i grubości.

– JAKOŚĆ ODBIORU POWŁOKI MALARSKIEJ I METODY INSPEKCJI-malowanie proszkowe