Polityka jakości


Misją naszego przedsiębiorstwa jest dostarczenie klientowi usług o oczekiwanej jakości, przy zapewnieniu spełnienia wymagań prawnych oraz uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności.

Zapewniając odpowiednia jakość oraz uwzględniając wpływ na środowisko naturalne koncentrujemy swoje działania na:

 • spełnieniu potrzeb, wymagań i oczekiwań Klienta oraz innych stron zainteresowanych,
 • doskonaleniu procesów realizowanych w zakładzie,
 • nie stanowieniu zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • zapobieganiu sytuacjom awaryjnym.

Dla osiągnięcia stawianych sobie celów:

 • zwiększamy efektywność ekonomiczną poprzez systematyczne obniżanie kosztów wytwarzania, spełniając jednocześnie stale rosnące wymagania i oczekiwania Klientów,
 • stosujemy w procesach produkcyjnych surowce i technologie, sprawdzone pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, poprzez:
 1. racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody,
 2. minimalizowanie ilości szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych,
 3. poprawę jakości odprowadzanych ścieków,
 • minimalizujemy poziom ryzyka i stosujemy najlepszą dostępną wiedzę techniczną i organizacyjną dla:
 1. zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
 2. zagwarantowania bezpieczeństwa osobom trzecim,
 • angażujemy pracowników w działania projakościowe, jednocześnie zapewniając im ciągły rozwój zawodowy, poprzez okresowe szkolenia.