Informacje techniczne


Pomiar grubości

Spektometr Fischerscope X-Ray XDL firmy Fischer

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej jest przeznaczony zarówno do ręcznych, jak i automatycznych pomiarów grubości metalowych powłok antykorozyjnych. Jest to wszechstronne urządzenie dedykowane do pomiaru bardzo cienkich powłok jedno i wielowarstwowych, w tym stopowych, na powierzchniach od 0,5 mm średnicy. Wykorzystywana jest nieniszcząca metoda pomiaru bezpieczna dla operatora i środowiska, jednocześnie dająca precyzyjne wyniki w bardzo krótkim czasie (5 – 30 sekund). Odpowiednie zaprogramowanie umożliwia też częściowo zautomatyzowane pomiary dużych partii detali przy jednoczesnym zachowaniu dokładności.

Couloscope CMS firmy Fischer

Alternatywną metoda do pomiaru grubości warstwy jest pomiar za pomocą Couloscopu. Jest to elektrochemiczna niszcząca metoda pomiaru dająca najdokładniejsze wyniki grubości powłok metalicznych zarówno pojedynczych powłok jak i warstw opartych na kilku powłokach metalicznych.

IMG_5837

Fischer FMP40, Dualscope MPOR i MPOD

Są to przenośne mierniki grubości stosowane do pomiaru zarówno powłok galwanicznych jak i malarskich na podłożach stalowych i aluminiowych.

IMG_6148

 


Pomiar połysku

Połyskomierze micro-TRI-gloss firmy BYK Gardner, oraz RHOPOINT

Połyskomierze pozwalają na precyzyjne zmierzenie ilości światła odbitego od powierzchni detali pod kątem 20, 60 i 85 stopni tak aby finalny wygląd powłoki był w pełni satysfakcjonujący dla klientów.

IMG_6156


 

Przygotowanie podłoża pod malowanie

TQC Bresle Kit 

Jest to urządzenie pozwalające na oznaczenie zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie na konstrukcji. Pomiar wykonywany jest w celu weryfikacji przygotowania podłoża tak aby zapewnić najwyższą adhezję i odporność korozyjną gotowych powłok malarskich.

IMG_6151


 

Pomiar składu kąpieli

Spektrofotometr HACH Lange DR3900

 Spektrofotometryczny pomiar ilościowy składników w naszych kąpielach pozwala na uzyskiwanie wiarygodnych wyników analiz. Dbając o środowisko regularnie badamy skład odprowadzanych ścieków przez nasz zakład.

 IMG_5822

Komora solna firmy Liebisch

Test przeprowadzany w komorze solnej to znormalizowana metoda badania korozji stosowana do sprawdzania odporności na korozję materiałów i powłok ochronnych. Badania w komorze solnej polegają na eksponowaniu próbek metalowych w atmosferze mgły – rozpylonego wodnego roztworu chlorku sodu o określonym stężeniu przy stałej temperaturze w celu określenia czasu odporności na korozję w agresywnych warunkach lub porównania odporności różnych zastosowanych powłok. Standardowo badania wykonujemy zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2007 metodą NSS. Nasza komora spełnia także szereg innych norm:

NORMA
DIN EN ISO 9227 NSS (formely DIN 50021 SS)
DIN EN ISO 9227 (formely DIN 50021 ESS)
DIN EN ISO 9227  (formely DIN 50021 CASS)
DIN EN ISO 6270-2 CH (DIN 50017 KK)
DIN EN ISO 6270-2 AT (DIN 50017 KTW)
DIN EN ISO 6270-2 ATH (DIN 50017 KFW)
VDA 621-415
VW PV1210
ASTM G85 A3 (SWAAT)
ASTM B117
ASTM B368
MIL STD 202F Meth.101D
MIL STD 810 Meth. 509.3
GME 60206

W razie pytań dotyczących wykonywania badań w komorze solnej prosimy o kontakt