Informacje techniczne


Pomiar grubości

X- Strata 960 firmy Oxford Instruments

wykonywany jest metodą fluorescencji rentgenowskiej przy pomocy aparatury kontrolno- pomiarowej X- Strata 960 firmy Oxford Instruments. Jest to metoda dedykowana dla bardzo cienkich powłok.

X-Strata 960 To wszechstronne urządzenie do mierzenia różnorodnych powłok (od tytanu do uranu), mierzy grubość warstwy metalu, grubość warstwy i skład % warstwy stopowej, umożliwia jednoczesny pomiar grubości warstw powłok wielowarstwowych. Oznaczamy także % zawartość metali w stopach, oraz % zawartość składników metalicznych w jedno i wieloskładnikowych kąpielach galwanicznych. To nieniszcząca metoda pomiaru, bezpieczna dla operatora i środowiska.

IMG_5849

Couloscope CMS firmy Fischer

Alternatywną metoda do pomiaru grubości warstwy jest pomiar za pomocą Couloscopu. Jest to elektrochemiczna niszcząca metoda pomiaru dająca najdokładniejsze wyniki grubości powłok metalicznych zarówno pojedynczych powłok jak i warstw opartych na kilku powłokach metalicznych.

IMG_5837

Fischer FMP40, Dualscope MPOR i MPOD

Są to przenośne mierniki grubości stosowane do pomiaru zarówno powłok galwanicznych jak i malarskich na podłożach stalowych i aluminiowych.

IMG_6148

 


Pomiar połysku

Połyskomierze micro-TRI-gloss firmy BYK Gardner, oraz RHOPOINT

Połyskomierze pozwalają na precyzyjne zmierzenie ilości światła odbitego od powierzchni detali pod kątem 20, 60 i 85 stopni tak aby finalny wygląd powłoki był w pełni satysfakcjonujący dla klientów.

IMG_6156


 

Przygotowanie podłoża pod malowanie

TQC Bresle Kit 

Jest to urządzenie pozwalające na oznaczenie zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie na konstrukcji. Pomiar wykonywany jest w celu weryfikacji przygotowania podłoża tak aby zapewnić najwyższą adhezję i odporność korozyjną gotowych powłok malarskich.

IMG_6151


 

Pomiar składu kąpieli

Spektrofotometr HACH Lange DR3900

 Spektrofotometryczny pomiar ilościowy składników w naszych kąpielach pozwala na uzyskiwanie wiarygodnych wyników analiz. Dbając o środowisko regularnie badamy skład odprowadzanych ścieków przez nasz zakład.

 IMG_5822